ජීවිතාන්තය දක්වා ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්.

0
112

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අජිත් රාජපක්ෂ මහතා මේ වනවිට ශ්‍රීලංකාවේ සිටින ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් තනතුර දරන පුද්ගලයන්  පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විමසනු ලැබීය.

ඊට පිලිතුරු ලබාදෙමින් අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා පැවසුවේ ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතාට  19 දෙනෙකුගෙන් යුත් කාර්‍යමණ්ඩලයක් සහ මාණ්ඩලික නිල රථයක්  ලබාදී ඇතිබවයි.

අජිත් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා විමසා  සිටියේ ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් තනතුර දරන පුද්ගලයෙක් හට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයක් දැරීමට නොහැකි බවයි.

ඒ පිලිබඳව සොයාබලන බව අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here