අද විශේෂ පාර්ලිමේන්තු දිනයක්.වාචික ප්‍රශ්න 50ක්

0
39

අද විශේෂ දිනයක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙන බවත්, පෙරවරු 10.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා කාලය සම්පූර්ණයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාචික ප්‍රශ්න සඳහා අවස්ථාව ලබා දීමට තීරණය කළ බවත් පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා පැවසීය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්ගේ වාචික ප්‍රශ්න 50ක් විමසීමට අවස්ථාව සළසා දෙන බව සභානායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

සාමාන්‍යයෙන් සඳුදා දිනවල පාර්ලිමේන්තුව රැස්නොවන නමුත් මෙවර විශේෂ දිනයක් ලෙස අද සභාවේ කටයුතු සිදුකරනු ලබයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here