අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වෙනුවෙන් නිවාස 9972ක්.

0
56

කුලී නිවැසියන් වෙනුවෙන් අවම මිලකට මහල් නිවාස ලබාදීම වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩසටහනක් දැනටමත් ආරම්භකොට ඇති බව ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහුමාන් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉදිරිපත් කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින්ය.

එසේම සියලුම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ආවරණය වන පරිදි  අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වෙනුවෙන් නිවාස ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භකොට ඇති බවද මේ වන විටත් ඊට අදාලව නිවාස 9972ක් ඉදිකිරීම ආරම්භ කොට ඇති බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here