ධාවනයෙන් ඉවත් කළ දුම්රිය මැදිරි 2572න් 2368 ක් යළි ධාවනයට.

0
74

2010 වසරේ සිට මේ දක්වා ධාවනයෙන් ඉවත් කරන ලද දුම්රිය මැදිරි සංඛ්‍යාව 2572 ක් බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගාමිණි ලොකුගේ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

ඉන් මැදිරි 2368 ක් අලුත්වැඩියා කර ධාවනයට එක්කර තිබෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ මහතා වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් යොමු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා කීවේය.

එම දුම්රිය මැදිරි අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා වියදම් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 13,269 ක් බව ද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා භාවිත කරන්නේ නවීකරණය කරන ලද දුම්රිය මැදිරි නොවන බවත් , ඒ සඳහා වෙනම මැදිරි භාවිත කරන බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා යොමු කළ අතුරු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here