පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් කාල සීමාව අඩුවේ.

0
144

මෙම සතියේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් කාල සීමාව අඩුකිරීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද පස්වරු 1.00ට හා හෙට පෙරවරු 11.30ට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අවසන් කිරීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 10.00ට රැස්වී වාචික ප්‍රශ්න ඇසීමෙන් පසු පසුගිය පෙබරවාරි 10 වැනිදා විවාදයට ගෙන කල් තැබුණු මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පනතට අදාළ නියෝග පිළිබඳ විවාදය පෙරවරු 11.30 සිට පස්වරු 1.00 දක්වා පැවත්වේ.

හෙට පෙරවරු 10.00 ට පාර්ලිමේන්තුව ඇරඹෙන අතර එතැන් සිට පෙරවරු 11.30 දක්වා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාචික ප්‍රශ්න සඳහා කාලය වෙන් කෙරෙනු ඇත.

ඉකුත් 18 වැනිදා රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේදී මෙම තීරණ ගනු ලැබුයේ අද දිවයිනට පැමිණීමට නියමිත පාකිස්තාන අගමැති ඉම්රාන් ඛාන්ගේ සංචාරය හා සම්බන්ධවීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමැතිවරුන් රැසක් කාලය වෙන්කර ගෙන ඇති නිසා මෙම තීරණ ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here