වෛද්‍ය කාවින්ද ජයවර්ධන රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට.

0
74

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය කාවින්ද ජයවර්ධන මහතා රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට

රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය කාවින්ද
ජයවර්ධන මහතාව පත් කර ඇති බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන
මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී නිවේදනය කළේය.
එහි සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කළ පාර්ලිමේන්තු ,මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ
මහතා ඉන් ඉල්ලා අස්වීම හේතුවෙන් මෙම පත් කිරීම සිදු කළ බව මහින්ද
යාපා අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී නිවේදනය කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here