මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව කඩිනමින් රැස්කිරීමට සාකච්ජා.

0
117

මහජන පෙත්සම් කාරක සභාවේ සාමාජිකයින් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ රැස් කර එම කාරක සභාවේ රැස්වීම් ඉදිරියේදී පැවැත්වීම  සම්බන්ධව සාකච්ජා කරන බව  එහි සභාපති අමාත්‍ය ගාමිණි ලොකුගේ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද පැවසීය.

කොවිඩ් 19 අභියෝගය හේතුවෙන් පිටස්තර පුද්ගලයින් පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවීම නොහැකි වූ බැවින් කාරක සභා රැස්වීම් පැවැත්වීම ප්‍රමාද වූ බව හෙතෙම පාර්ලිමේන්තුවට දැන්වීය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් මඟින් මහජන පෙත්සම් කාරක සභාවට යොමුවන  පෙත්සම් කඩිනමින් විභාග කිරීම සඳහා  අනු කමිටු පත්කර එම පෙත්සම් විභාග කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා පාර්ලිමේන්තුවෙන්  අද ඉල්ලීමක් කළේය.

මෙම යෝජනාව මහජන පෙත්සම් කාරක සභාවේ සභාපතිවරයාගේ අවධානයට යොමු කරන බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here