කොවැක්ස් පහසුකම මගින් කොවිඩි 19 මර්දනය කිරීමේ එන්නත් ලබාගැනීම මත පමණක් විශ්වාසය තබා නැත.‌

0
62

කොවැක්ස් පහසුකම මගින් කොවිඩි 19 මර්දනය කිරීමේ එන්නත් ලබාගැනීම මත පමණක් රාජ්‍ය විශ්වාසය තබා නැත.‌ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අනුබද්ද කොවැක්ස් යාන්ත්‍රණය ඔස්සේ එන්නත් ලබාගැනීමට අමතරව චීනය, රුසියාව, ඉන්දියාව යන රට සමග එන්නත් ලබාගැනීම සඳහා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මට්ටමේ සාකච්ඡා සිදුකර ඇත. ඊට අදාල සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුවෙමින් පවතින අතර එහි සාර්ථකත්වය ගැන විශ්වාසය තැබිය හැක. ‌‌කොවැක්ස් පහසුකම හරහා එන්නත් ලබාදීමක් සිදුවනු මිස එන්නත් මිලදීගැනීම සඳහා  මුදල් ආදාර සැපයීමක් සිදුවන්නේ  නැත. කෙසේ වෙතත් ෆයිසර් එන්නත කොවැක්ස් හරහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හරහා ලබාදෙන්නේ නම් එය ජනතාවට ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

එන්නත ගබඩාකිරීමට අවශ්‍ය සීත දාමයන් පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ අඩුපාඩු හදුනාගෙන එය සංවර්ධනය කිරීමට අදාල යෝජනා ගවි ආයතනය වෙත ඉදිරිපත්කර ඇත. ඒ අනුව ශීතදාමයන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 370,000ක ආදාරයක් ලැබීමට නියමිතය.අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය එන්නත් කිරීම පිළිබඳ මනා පුහුණුවක් සහිත කණ්ඩායමක් වුවද කොවිඩ් එන්නත් කිරීම සඳහා විශේෂ පුහුණු සැලසුම් කර ඇත. අපගේ ජාතික විහිදුම් සහ එන්නත් කිරීමේ සැලසුම ජනවාරි 15 දිනට ප්‍රථම කොවැක්ස් වෙතට ලබාදීමට නියමිතය. එම සැලසුමේ 60% පමණ මේ වන විට අවසන් කොට ඇත. එය ජනවාරි 12 දින වන විට ලබා දීමට සැලසුම් කොට තිබේ. එසේම වයස අවුරුදු 18 අඩු අයට සහ ගර්බනීය අයට මෙම එන්නත ලබානොදිය යුතු බවට තාක්ෂණික මතයක් ඇත.සමස්ථ ජනගහනයෙන් 35% එම කාණ්ඩයට අයත් වේ. ඒ අනුව එන්නත ලබාදිය යුතු ප්‍රමුඛතා කාණ්ඩ මේ වන විටත් හදුනාගෙන ඇත.

තවද එන්නත් සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඇදරිකානු ඩොලර්  මිලියන 5 ප්‍රධානයක් ලැබීමට නියමිතය. ඇන්ටිජෙන් කට්ටල ලක්ෂ 2ක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධානයක් ලෙස අපට ලැබුණි. තවද කට්ටල ලක්ෂයක් රාජ්‍ය ඖෂද නීතිගත සංස්ථාවේ ප්‍රසම්පාදනය හරහා මිලදී ගන්නා ලදි. අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින්  කොවිඩ් එන්නත් සඳහා රාජ්‍යන් සම්බන්ධීකරණය කිරීමට අදාල කටයුතු සඳහා ජ්‍යේෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරියෙකු වන ලලිත් වීරතුංග මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් කමිටුවක් පත්කර ඇති අතර එහි සාමාජිකයන් වන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, යුධ හමුදාපති, ප්‍රාතමික සෞඛ්‍ය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්, ඖෂධ නිෂ්පාදනය සැපයීම පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්, රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති, වෛද්‍ය අනුරුද්ද පාදෙණිය යන පිරිසයි. ආයුර්වේද පාරම්පරික හා දේශීය වෛද්‍ය නිෂ්පාදනයන් කීපයක් මේ දක්වා ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් වී ඇති අතර ඒවා එම කමිටුවේ සූත්‍ර කමිටුවට ඉදිරිපත්කර සායනික පරීක්ෂාව සඳහා සමහරක් යොමුකර ඇති අතර අන් ඖෂධ එම ක්‍රියාවලියේ පියවරයන් ගැනීමට යොමුකර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here