කෝප්,කෝපා මේ සතියේ නෑ…

0
241

කෝප් සහ කෝපා රැස්වීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝප් කමිටුව) සහ රජයේ ගිණුම් කාරක සභාව (කෝපා කමිවුව) විසින් මේ සතියේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ කමිටු රැස්වීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.

රටේ පවතින වත්මන් කෝවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුකොටගෙන මහජන ඒකරාශිවීම් වැලැක්වීම සහ සමාජ දුරස්ථභාවය රඳවා ගැනීම යන සෞඛ්‍ය නිර්නායක පදනම් කරගෙන කෝප් කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා සහ කෝපා කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මහතා විසින් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව අද සිට 23 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ කෝප් සහ කෝපා කමිටු රැස්වීම් සියල්ල අත්හිටුවා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here