කෝප් කමිටුව දින 05ක් රැස්වේ.

0
180

කෝප් කමිටුව ඔක්තෝබර් මාසයේ දින 05ක් රැස්වේ.

 

නව වන පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද කාරක සභාවේ කටයුතු  (කෝප් කමිටුව) ලබන ඔක්තෝබර් 06 වන දින සිට අරඹන බව එහි සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පවසයි.ඒඅනුව ලබන ඔක්තෝබර් 06වන දින සිට 23 දින දක්වා දින 05ක් කෝප් කමිටුව රැස්වනු ඇත.

 

පළමුවෙන්ම කෝප් කමිටුව හමුවට කැදවීමට නියමිතව ඇත්තේ සීමාසහිත ලංකා ගල් අගුරු සමාගමයි.2009 වර්ෂයේ සිට නොරොච්චෝලේ ලක්විජය බලාගාරය සදහා සීමාසහිත ලංකා ගල් අගුරු සමාගම මගින් සිදුකරන ලද ගල් අගුරු ප්‍රසම්පාදනය සම්බන්ධයෙන්  විගණකාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර  ඇති විශේෂ විගණන වාර්තාව මත පදනම්ව එහි නිලධාරීන් ඔක්තෝබර් 06 වනදා පස්වරුවේ කෝප් කමිටුව වෙත කැදවා තිබේ.

 

ඔක්තෝබර් 08 වැනිදා ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ වැදගත්කම සහ එහි පාරිසරික බලපෑම පිළිබද විගණකාධිපති විශේෂ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් කරුණු සාකච්ඡා කිරීම  සදහා එම ආයතනය කෝප් කමිටුව හමුවට කැදවා ඇති බව මහාචාර්ය හේරත් මහතා පැවසීය.

 

මේ අතර මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ශක්‍යතා අධ්‍යයනය සහ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබදව සිදුකර ඇති විශේෂ විගණන වාර්තාව අවධානයට ලක් කිරීම සදහා ලබන ඔක්තෝබර් 20 වනදා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ අදාල ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය කෝප් කමිටුව හමුවට කැදවා තිබේ.

 

ඉන්පසු දිනයේ කැලණි ගගේ ජලය අපවිත්‍රවීම සම්බන්ධව සිදුකළ පාරිසරික විගණන වාර්තාව සාකච්ඡා කිරීම සදහා ජල සම්පාදන මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය ,මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සහ අදාල පළාත් පාලන ආයතන කෝප් කමිටුව හමුවට කැදවා තිබේ.

 

මෙයට අමතරව ඔක්තෝබර් 23 වැනිදා පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය කෝප් කමිටුව වෙත කැදවා තිබේ.පොල් වගා කිරීමේ අධිකාරිය,පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය සහ පොල් පර්යේෂණ ආයතනය එදින කෝප් කමිටුව වෙත කැදවා ඇත.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here