කෝප් සභාපති චරිත හේරත්…

0
91

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා ⁣පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද කාරක සභාවේ (කෝප්) සභාපති ලෙස පත්කෙරේ.

එතුමාගේ නම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා විසින් යෝජනා කළ අතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා විසින් ස්ථිර කරන ලදී.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here