හඬපට ගැන කොමිසමක් ඕන.

0
387

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරන ලදී.

ඒ රටතුළ ආන්දෝලනයකට ලක්ව ඇති හඬපට සම්බන්ධයෙන්,

එහිදී රාමනායක මහතා සඳහන් කළේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසා ඇති මේ පිලිබඳව වූ කොමිසම  වහාම පත්කරන ලෙසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here