සිකුරාදා කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලය සහ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේ රහස් ඡන්දයක්.

0
573

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වය පිලිබඳව තීරණය කිරීම සඳහා ලබන සිකුරාදා විශේෂ කටයුත්තක් සිදුවිය හැකිබව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කෙරේ.

ඒ පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ඒකාබද්ධ රැස්වීමක් පවත්වා ඡන්ද විමසීමක් සිදුකර පක්ෂ නායකයා තෝරා පත්කර ගැනීමට නියමිත බව සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here