සභා ගර්භයට එළවළු රැගෙන ඒම ගැන පරීක්ෂණයක් ඕන.

0
122

රටේ එළවළු මිල අධික වීම පිලිබඳව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  තුෂාර ඉඳුනිල් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී එළවළු වර්ග කිහිපයක් ගෙනැවිත් ඒවා ප්‍රදර්ශනය කරමින් අදහස් දැක්වීය.

එහිදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා රීති ප්‍රශ්නයක් මතුකරමින් මෙලෙස සභා ගර්භයට එළවළු රැගෙන ඒම පිලිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදුකළ යුතු බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here