රන් ගොජාගෙ නාටකය විජිතමුණිගෙන් පාර්ලිමේන්තුවට

0
241

සභාව කල් තැබීමේ විවාදයට එක්වෙමින් හිටපු අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා රන් ගොජාගෙ නාටකය මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක වන බව පැවසීය.

විපක්ෂයේ කාර්‍යභාරය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සමඟ එක්ව අකුරටම සිදුකරන බව ඔහු වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here