හඬපට ප්‍රසිද්ධ නොකරන්නැයි රිශාඩ්ට මෛත්‍රී පාර්ශ්වයෙන් ඉල්ලීමක්.

0
1112

මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිවරයාගේ දින 52 ක නිති විරෝධි ආණ්ඩුවට එකතු වෙන ලෙසට රිෂාඩ් බදුර්දීන් ඇමතිවරයාට ආරාධනා කළ දුරකතන සංවාදයේ හඬපට ප්‍රසිද්ධ නොකරන්නැයි ජනාධිපතිවරයාගේ පාර්ශවයෙන් රිෂාඩ් බදුර්දීන් වෙත දැනුම් දී තිබේ.

දින 52 නීති විරෝධි ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වන ලෙස පාර්ශව කිහිපයකින්ම ආරාධනා ලැබුණත් අවසානයේ රිෂාඩ් බදුර්දීන් ඇමතිවරයා එය ප්‍රතික්ෂේප කළේය. නමුත් ජනාධිපති මෛත්‍රිරිපාල සිරිසේන මේ සම්බන්ධයෙන් බදුර්දීන් සමග කළ සාකච්ඡාවේ හඩ පටය පවතින බව බදුර්දීන් පාර්ශවය ජනාධිපතිවරයා දැනුම්වත් කොට තිබේ.

ඒ අනුව ජනාධිපති පාර්ශවය රිෂාඩ් බදුර්දීන් පාර්ශවය වෙත පණිවුඩයක් ලබා දී ඇත්තේ එම හඩ පට ප්‍රසිද්ධ නොකරන ලෙසයි. රිෂාඩ් පාර්ශවය දැනුම් දී ඇත්තේ එදා නොපැමිණිම මත ඔවුන්ට මෙලෙස හිරි හැර කරන බවයි. එම නිසා ඉදිරියේදි මේ පිළිබඳව තීන්දුවක් ගැනීමට ද රිෂාඩ් පාර්ශවය සාකච්ඡා පවත් වමින් සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here