නැගෙනහිර නවෝදය සහ උතුරු වසන්තයෙන් ත්‍රස්තවාදීන් දෙදෙනෙකු බිහිකළා.

0
607

නැගෙනහිර නවෝදය සහ උතුරු වසන්තය වැඩසටහන් තුළින් ත්‍රස්තවාදී නායකයින් දෙදෙනෙකු බිහිකළ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්‍ෂ මහතා පවසනවා.

මන්ත්‍රීවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ජනාධිපති කොමිසම වෙත ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට පැමිණි අවස්ථාවේදී.

ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ නැගෙනහිර නවෝදය වැඩසටහන තුළින් හිස්බුල්ලා නමැති ත්‍රස්තවාදී නායකයෙකු බිහිවූ බවත් උතුරු වසන්තය වැඩසටහන තුළින් රිෂාඩ් බදියුදීන් නමැති ත්‍රස්තවාදී නායකයා බිහිවීමට ඉඩකඩ ලැබුණු බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here