ආගමන විගමන හා රේගුවේ කඹඇදිල්ල ප්‍රහාරයට බලපෑ හැටි.

0
308
ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව, රේගු දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන දෙකම අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ පරිගණක මෘදුකාංග ඔස්සේ සම්බන්ධ කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් තීන්දුව ක්‍රියාත්මක නොකිරීම ගැන කරුණු දක්වන්නැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද උපදෙස් දුන්නේය.
ආරක්ෂක විධිවිධාන යටතේ දත්ත ගබඩා ඒකරාශි කිරීමේ ක්‍රමවේදය සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී මේ වන විට මාස කිහිපයක් ගතව පවතියි.
අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් තීරණය අනුව ඉහත ආයතන දෙකෙහි දත්ත ගබඩා අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ කර තිබුණේ නම් අයි.එස්.අයි.එස් ප්‍රහාරය එල්ල කළ ත්‍රස්තවාදිනගේ තොරතුරු ඉතාම නිරවුල්ව කලින්ම දැනගැනීමට තිබුණේ යැයි ද ආරක්ෂක අංශ අගමැතිවරයාට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවක දැක්වේ.
ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ හා රේගුවේ ඇතැම් නිලධාරින් අතර වූ කඹඇදිල්ලක් හේතුවෙන් දත්ත දෙපාර්තමේන්තු අතර සහ සම්බන්ධ නොකිරීම නිසා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉහත නියෝගය දුන්නේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here