බලාගාර 3 ක් ඉදිකිරීමට නොහැකිවීම කවුරුන්ගේ අදක්ෂතාවයද??

0
324

විදුලි බලය කප්පාදුවේ සම්පූර්ණ වගකීම රජයක් ලෙස බාරගත යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.
ජනතාවට අවශ්‍ය විදුලි බලය අඛණ්ඩව සැපයීමට රජයක් ලෙස නොහැකි වීමේ වගකීමෙන් මිදීමට ආණ්ඩුවේ කිසිවෙකුටත් ඉඩක් නැතැයි ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා සදහන් කළේය.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ කරුණ ප්‍රකාශ කළේ රජයේ මැති ඇමතිවරුන් සමග කොළඹ අරලියගහ මන්දිරයේ පැවැති අදහස් හුවමාරුවේදීය.

ජනතාවට අවශ්‍ය විදුලිය අඛණ්ඩව සැපයීමට ගතයුතු සෑම පියවරක්ම අනුගමනය කරන ලෙස උපදෙස් දී ඇතැයිද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් කීවේය.

වර්ෂ 2015 අගෝස්තු මාසයත් 2018 ඔක්තෝම්බර් මාසයත් අතර කාලය තුළ ඉන්දියාව, ජපානය හා චිනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වභාවික ද්‍රව වායු (LNG) බලාගාර 3 ක් ඉදිකිරිමට රජයන් රජයන් අතර එකඟතාවයකට පැමිණියද ඒ බලාගාර තුනේ ඉදිකිරිම් කිසිවක් නොවුනැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිහිපත් කළේය.

ඉන්දියාව, ජපානය හා චිනය යන රටවල් සමඟ ශ්‍රී ලංකා රජය ඇති කර ගන්නා එකඟතාවය අනුව ඉහත කාලය තුළ බලාගාර 3 ක් ඉදිකිරීමට නොහැකිවීම කවුරුන්ගේ අදක්ෂතාවය දැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉහත සාකච්ඡාවේදී විමසා සිටියේය.

ආණ්ඩු ආණ්ඩු අතර ඇතිකර ගන්නා ගිවිසුම් මත මෙම බලාගාර ඉදිකිරිම් ආරම්භ කළේනම් ඒවායේ වැඩ අවසන් කිරීමට තිබුණේයැයිද ඔහු සදහන් කළේය.

ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත් පිටින් ගෙනෙන ජනන යන්ත්‍ර සියල්ලක්ම පැමිණිමට නියමිතව ඇතැයි සඳහන් කළ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනතාවට අවශ්‍ය විදුලිය අඛණ්ඩව සැපයීමට නොහැකිවීමේ වගකීම රජය බාරගත යුතු බවද කීය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here