මංගලගේ වැඩිය කතා නොවූ අයවැය සහනයක් මෙන්න.

0
297
මෙවර අයවැය මඟින් මෙරට ජනතාවට හිමිවූ සුවිශේෂී සහනයක් පිළිබඳව කිසිවෙකුගේ වැඩි අවධානයක් යොමු නොවීම විශේෂත්වයක්.
මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් පසුගිය 5 වැනිදා ඉදිරිපත් කළ අයවැය ලේඛනයේ ඇමුණුම lx තාක්‍ෂණික සටහන්හි දැක්වෙන පරිදි ජාත්‍යන්තර විදුලි සංදේශ ක්‍රියාකරු බද්ද ඉවත් කර ඇත.
මෙතෙක් මෙරට ඕනෑම පුද්ගලයෙකු විදේශ රටකට ඇමතුමක් ලබාගැනීමේදී අදාළ බදු මුදල අයකර ගැනිණි.මෙය විදේශගත ශ්‍රීලාංකික පවුල්වල මෙරට ජීවත්වන පවුල්වල අයට ලැබෙන සුවිශේෂී  සහනයකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here