ක්‍රිෂාන්ත කුරේ ඉවතට.

0
310

එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩල සාමාජිකත්වයෙන් ලේක්හවුස් සභාපති
ලෙස හා හිල්ටන් හෝටල් සමූහයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරන ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතා
ඉවත් කර ඇත.

ජනාධිපතිවරයා හා මුදල් ඇමතිවරයා කියන දේ පමණක් කිරිම හා අගමැතිවරයා කියනා
කරුණු ඉටු නොකිරිම යන කාරණය මත ඔහුව පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩල
සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත් කර තිබෙන බව පක්ෂ ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ සම්ප්‍රදායට අනුව කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලයෙන් ඉවත් කිරිම
දැනුම් නොදෙන අතර කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩල රැස්විම්වලට කැදවිම් නොකරනු ලබයි.
කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලයට සාමාජිකයන් වසරින් වසර පත් කරනා අතර එම පත්විම්
ලිපි නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් වසරින් වසර ලබා දේ.

පසුගිය දා පැවැති පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩල රැස්විමට ක්‍රිෂාන්ත කුරේ
මහතාට දැනුම් දී නැති අතර ඔහු මෙම වසරේ සාමාජිකයෙකු ලෙස පත් කිරිමේ ලිපිය
ද යවා නොමැත.

ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතා කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලයෙන් ඉවත් කරන ලෙස එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ඇමතිවරුන් මෙන්ම පසුපෙළ මන්ත්‍රිවරුන්ද අගමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබු
අතර ඒ අනුව ඔහුව නව සාමාජිකයෙකු ‍ ලෙස නම් කර නොමැත.

ඒ අනුව ඉදිරියේදි ඔහුව ලේක්හවුස් සභාපතිධූරයෙන් මෙන්ම හිල්ටන් හෝටල්
සභාපතිධූරයෙන්ද ඉවත් කරනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here