මහින්දගේ ඉල්ලීම කිරිඇල්ල ඉටුකරයි.

0
366
පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීම හා මැතිවරණ නීති රීති යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවක් පත් කරන ලෙසට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා කළ ඉල්ලීම වහාම ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.
අමාත්‍ය මණ්ඩලය මගින් අනුමත කර නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සකස් කොට නිතිපතිවරයා විසින් නිමා කළ මැතිවරණ නිති කෙටුම්පත්, යාවත්කාලීන කළයුතු යැයි මැතිවරණ කොමිසම අදහස් කරනු ලබන කරුණු, නව නීති හදුන්වාදිය යුතු යැයි සලකනු ලබන ක්ෂේත්‍ර යනාදි කරුණු 13 ක් යටතේ පාර්ලිමේන්තු තේරිම් කාරක සභාව පත් කිරීමේ යෝජනාව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා විසින් සභානායක, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය, කන්ද උඩරට උරුමයන් හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා වෙත යොමු කිරිමට පියවර ගනු ලැබීය.
මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයාගේ ඉල්ලීම කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති පාර්ලිමේන්තු පක්ෂ නායක රැස්වීමේදි සාකච්ඡාවට ගැනින. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා කරනු ලැබු ඉල්ලීම පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මතය විමසිමට ද සභානායක ඇමති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පියවර ගනු ලැබීය.
පාර්ලිමේන්තු තේරිම් කාරක සභාවක් පත් කිරීමට අදාළ සියළු පාර්ශව සමඟ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ඉල්ලූ පාර්ලිමේන්තු තේරිම් කාරක සභාව වහාම පත් කිරිමට රජය තිරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here