එක්සත් ජාතික පෙරමුණු සමගි සන්ධාන ජාතික රජයක්.

0
389

යහපාලනය සඳහා වූ එක්සත් ජාතික පෙරමුණු සමගි සන්ධාන රජයේ ප්‍රතිපත්ති පිළිගන්නා සියළු පාර්ශව ඒකාරාශි කරගෙන ජාතික ආණ්ඩුව පිහිටුවීමට රජය අද තීරණය කරනු ලැබීය.

රජය මේ තීරණය ගනු ලැබූවේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හා එක්සත් ජාතික පෙරමුණ නියෝජනය කරන හවුල්කාර පක්ෂ නියෝජනය කරන පාර්ශව ගණනාවක අවසන් තීරණය ලෙසය.

ගෙවීමට ඇති ණයද පියවමින් ජනතාවට උපරීම සහායදීමට යහපාලනය සඳහා වූ එක්සත් ජාතික පෙරමුණු සමගි සන්ධානය ගෙන තිබෙන තීරණය අනුව සියළු පක්ෂ ජාතික රජයට එක් කර ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ නායක, ඇමති රාවුෆ් හකීම් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

යහපාලනය සඳහා වූ එක්සත් ජාතික පෙරමුණු සමගි සන්ධාන රජය පිහිටුවීමට අදාළ සාකච්ඡා මේ වන විට බොහෝ දුරට අවසන් කර පවතියි.
ජාතික රජය පිහිටුවීම සඳහා ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ සහාය ගැනීමේ සාකච්ඡා ද මේ වන විට එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ඉහළම නායක මට්ටමෙන් ක්‍රියාත්මකවේ.

යහපාලනය සඳහා වූ එක්සත් ජාතික පෙරමුණු සමගි සන්ධාන රජය පිහිටුවිමේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර එය සරල බහුතර ඡන්දයෙන්  සම්මත කර ගැනීමට මේ වන විට පරිසරය නිර්මාණය වී ඇතැයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි ජාතික පෙරමුණේ නායක, ඇමති මනෝ ගනේෂන් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here