පාර්ලිමේන්තුවේදී හර්ෂ,බුද්ධික සහ ආශු ගැටුමක්.

0
670

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනී රෝහිණී කුමාරි විජේරත්න මහත්මිය පාර්ලිමේන්තුවට පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ඒ පාසල් සිසුන්ගේ විනය කටයුතු සම්බන්ධයෙන්.එම යෝජනාව විවාදය අතරතුර රාජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා,නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආශු මාරසිංහ යන මහත්වරුන් අතර උණුසුම් සංවාදයක් ඇතිවිය.

මතවාදීව ඇති වූ අදහස් දැක්වීම උණුසුම් එකක් බවට පත්විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here