ධීවර සංස්ථාවට නව සභාපති කෙනෙක්.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමති විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතාගේ පුත් උදාර විජිතමුණි සොයිසා මහතා ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ සභාපති ධුරයට පත් කර ඇත.

එතුමා මේ වන විටත් ඌව පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රි ධුරයක් උසුලන නිසා දුෂණ විරෝධි සංවිධානය පවසන්නේ ඔහු එම එක් ධුරයකින් ඉවත් විය යුතු බවයි.

පළාත් සභා මන්ත්‍රිවරයෙක්ව හිදිමින් ධීවර සංස්ථා සභාපති ධුරය දැරීම අතිශය සදාචාර විරෝධී ක්‍රියාවක් යයිද සංවිධානයේ කැදවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ මහතා පවසා ඇත.

එබැවින් එතුමා එක තනතුරක් රැක ගනිමින් අනිත් තනතුර අතහැර දැමිය යුතු ව ඇත.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here