“රට අස්ථාවරයි ජනතාව අසරණයි – විශ්වාසය භංග වූ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවනු”

“රට අස්ථාවරයි ජනතාව අසරණයි – විශ්වාසය භංග වූ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවනු” යන මැයෙන් යුතුකම සංවාද කවය විසින් මැයි මස 22 දින සවස 3.30 ට කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී සමුළුවක් පවත්වනු ලැබේ.

පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ නාහිමියන්ගේ මුලසුනෙන් පවත්වන මෙම සමුළුවේදී ජනාධිපති නීතීඥ මනෝහරද සිල්වා මහතා ,
යුතුකම සංවිධානයේ සභාපති ගෙවිදු කුමාරතුංග මහතා ඇතුළු ජාතික , වෘත්තීය හා බහුජන සංවිධාන නියෝජිතයන් අදහස් දැක්වීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here