නලීන් තිලංග ගැන ප්‍රශ්න කරයි.

නියෝජ්‍ය කතානායකධූරය පුරප්පාඩුවී ඇතිද නැතිද යන්න පිළිබඳව ජනාධිපති සහ අගමැති සමඟ සාකච්ඡා කොට සභාවට දැනුම් දෙන බව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේය.එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර මහතා විසින් නැගු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් කතානායකවරයා මේ බව සදහන් කළේය.
නියෝජ්‍ය කතානායකධූරය දැරූ තිලංග සුමතිපාල මහතා ඉන් ඉවත්විම නිසා නියෝජ්‍ය කතානායකධූරය හිස්ව ඇතැයි ප්‍රකාශ කළ නලින් බණ්ඩාර මහතා ඒ සම්බන්ධයෙන් ගන්නා පියවර කුමක්දැයි විමසා සිටියේය.
කතානායක                   –  ‘ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා අස්විම ගැන ජනාධිපතිතුමා තවම මට දැනුම් දිලා                                           නැහැ. 
එස්.බි. දිසානායක මහතා – ‘විපක්ෂයේ සිටින මන්ත්‍රීවරුන් කතානායකධූරයට පත්වූ අවස්ථා තියෙනවා.                                               නියෝජ්‍ය  කතානායකධූරයට පත් වූ අවස්ථාත් තියෙනවා  මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපති ලෙස කටයුතු කරන්නේත් පක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රී කෙනෙක්. අපේ පක්ෂයට අවශ්‍ය නම් තිලංග සුමතිපාල මහතාට නියෝජ්‍ය කතානායකධූරයේ දිගටම ඉන්න පුළුවන්. ඒකේ බාධාවක් නැහැ.’
කතානායක              –  මම මේ ගැන අගමැතිතුමා හා ජනාධිපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා සභාවට දැනුම්                                    දෙන්නම්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here