දකුණු ආසියාවේ ශ්‍රේෂ්ඨත ම නායකයා මහින්දලු.

“දකුණු ආසියාවේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ජනනායකයා ඔබ ලෙස මම ඔබව දකිමි” – බහරේන් රාජ්‍යයේ නියෝජ්‍ය අගමැතිවරයා රාජකීය Khalid Bin Abdullah Al Khalifa  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් හමුවෙමින් මෙසේ ප්‍රකාශ කොට ඇති වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here