ජල ගාස්තු ඉහළට…

පාරිභෝගිකයන්ට ජලය සැපයීමේ ක්‍රියාවලියේදී එක් ජලය ලීටරයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා රුපියල් 50.00 ක මුදලක් වැය කරන බවත්,
ජලය ලීටරයක් රුපියල් 8.00 ක් වැනි මුදලකට පාරිභෝගිකයන්ට අලෙවි කිරීම නිසා ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට අති  විශාල පාඩුවක් සිදුවන බවත් රවුෆ් හකීම් ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේ ය.
තව දුරටත් අදහස් දක්වමින් නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන ඇමැති රවුෆ් හකීම් මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ, ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ජල සැපයීමේ ක්‍රියාවලියේදී දරන වියදමට අනුව ජල ගාස්තුව ද වැඩි කළ යුතු බවයි.
එමෙන්ම ජල යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විශාල වශයෙන් ණය ලබාගෙන තිබෙන බැවින් ණය වාරික ගෙවීමට ද විශාල මුදලක් වෙන් කිරීමට සිදුවන බවත්,
එම නිසා ජල ගාස්තු වැඩි කිරිම සඳහා ඉදිරියේදී කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරන බවත් රවුෆ් හකීම් මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here