වැඩ කරන ජනතාවට රනිල්ගෙන් පණිවිඩයක්…

නූතන සන්නිවේදන, තාක්ෂණික දියුණුව සමඟ ශ්‍රමය සම්බන්ධ අගය සහ එහි භාවිතය වඩාත් පුළුල් වී තිබේ. වැඩ කරන ජනතාව යනු තවදුරටත් කම්හලේ, ගොවිපළේ පමණක් වැඩෙහි නියැළෙන අය නොවේ. උදා වී ඇති පුළුල් වෘත්තීමය අවකාශයන් තුළ වැඩෙහි යෙදෙන ජනතාව ස්වකීය අයිතීන් ගැන සංවේදී වීම, සංවාද වීම මෙන්ම රටට සහ ජනතාවට තමා වෙතින් ඉටුවිය යුතු වගකීම් ගැන නිසි අවධානය යොමුකිරීමද අතිශය වැදගත්ය.

ලෝක ඉතිහාසයේ කම්කරු අරගල, වැඩකරන ජනතාවට අයිතීන් රැසක් දිනා දී ඇති අතර, වර්තමානයේ ස්වකීය අයිතීන් දිනා ගැනීම සඳහා සාම්ප්‍රදායික අරගලවලින් ඔබ්බට ගිය නව ක්‍රමවේද සොයා ගැනීමේ අභියෝගය අප සැම ඉදිරියේ පවතී. නූතන සන්නිවේදන, තාක්ෂණ දියුණුවත් සමග වැඩකරන ජනතාවට ඒකරාශී වීමට, ස්වකීය අයිතීන් ගැන කතා කිරීමට, ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට වඩාත් සක්‍රීය සංවාද මණ්ඩප විවෘත වී තිබේ.

නව දැක්මකින් යුතුව වඩාත් පුළුල් සංවාද, සාකච්ඡා, සක්‍රීය මැදිහත්වීම් සමග කම්කරු දිනයට නව අරුතක් එක්කිරීමට අප සැම පෙළගැසිය යුතුය. දියුණු ලෝකයත් සමග අත්වැල් බැඳගනිමින් සැබෑ නවෝදයක් කරා අප රට ඔසවා තැබීමට වැඩ කරන ජනතාවගේ උපරිම දායකත්වය ලැබෙනු ඇතැයි යන්න මාගේ අපේක්ෂාවයි. ස්වකීය අයිතීන් දිනාගන්නා අතරම රට වෙනුවෙන් තම යුතුකම් සහ වගකීම් ඉටුකිරීම සදහා නොපිරිහෙළා කැපවන්නට සමස්ත වැඩ කරන ජනතාවට ශක්තිය, ධෛර්යය ප්‍රාර්ථනා කරමි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here