කුරුණෑගලට ම ගිහින් ජනපති සාතිශය සංවේගය පළ කරලා..

අභාවප්‍රාප්ත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ආදරණීය මාමණ්ඩිය වූ වයඹ පළාත් හිටපු ආහාර හා සමූපකාර කටයුතු පිළිබද අමාත්‍ය, බී.එම්. විෙජ්නායක මහතාගේ දේහයට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අවසන් ගෞරව දැක්වීය.

දේහය තැන්පත් කර ඇති කුරුණෑගල නොයෙල් සෙනෙවිරත්න මාවතේ නිවසට (30) දින පෙරවරුවේ ගිය ජනාධිපතිතුමා ඊට අවසන් ගෞරව දැක්වූ අතර අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ඇතුථ පවුලේ ඥාතීන් වෙත සිය සාතිශය සංවේගය පළ කළේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here