ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව බේරාගෙන සාධාරණ නිලවරණයක් උවමනායි.

ඉදිරියේ පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිළවරණය අත්හිටුවා ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුවක් පත්කිරීමට පිරිසක් ගන්නා උත්සහය පරාජය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සාමාජිකයන් පිරිසකගේ (නිලවරණයේ ඡන්දය හිමියන්) අත්සනින් යුතු ලිපියක් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලයට යොමු කිරීමට අවධානය යොමුව තිබේ.

යම් හෙයකින් ක්‍රිකට් අතුරුකමිටුවක් පත් කිරීමට දේශපාලන බල අධිකාරිය උත්සාහ කළහොත් එය අයි.සී.සී. නීතියට පටහැනි තත්ත්වයක් නිසා ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් දැඩි පියවරක් ගැනීමට අයි.සී.සී.ය යොමු වනු ඇතැයි ද මෙම පිරිස පෙන්වා දෙති. මේ නිසා එවැනි තත්ත්වයකින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව බේරාගෙන සාධාරණ නිලවරණයකින් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු සකස් විය යුතු බව ඔවුහු පෙන්වා දී ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කිරීමට ද මෙම පිරිස සූදානමින් පසුවෙයි.

2016 වසරේ දී පැවති ක්‍රිකට් අතුරුකමිටුව වෙනුවට නිලවරණයකින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වටපිටාව සකස් කර දුන් ජනාධිපතිවරයා වර්තමානයේ නැවත වතාවක් අතුරුකමිටුවකට අවස්ථාව නොදෙනු ඇතැයි ද ඔවුන් විශ්වාස කරයි.

මේ අතර ජනාධිපතිවරයාට සමීප ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙන්නේ අතුරු කමිටුවක් පත්කිරීමට ජනාධිපතිවරයාගේ කිසිදු අනුග්‍රහයක් නොලැබෙනු ඇති බව ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here