ආණ්ඩුවෙන් ගියත් තාම වාහන බාරදීලා නෑ

අග්‍රාමාත්‍යවරයාටත් රජයටත් එරෙහිව ඉදිරිපත් කළ විශ්වාසභංග යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය දෙමින් ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වන බව ප්‍රකාශ කළ ශ්‍රීලනිප මැති ඇමතිවරුන් භාගයකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් තවමත් අමාත්‍යධූරවලට හිමි නිල වාහන ආපසු බාරදී නැතැයි සභානායක කාර්යාලයට දැනුම් දී තිබේ.
අමාත්‍යධූරවලින් ඉල්ලා අස්වන බව ප්‍රකාශ කළ ද මේ වන තෙක් නිළ රථ බාර නොදුන් ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ මහජන නියෝජිතයන් අතර කැබිනට් අමාත්‍යවරු ,රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සිටින බව සභානායක කාර්යාලයට කෙරුණු දැනුම්දීමේ දැක්වේ.
අමාත්‍යධූරවලින් ඉවත් වන බව ප්‍රකාශ කළ ද මෙතෙක් රජයේ නිළ වාහන බාර නොදුන් කැබිනට්,රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ගැන සභානායක කාර්යාලයට දැනුම් දී ඇත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ පසු පෙළ මන්ත්‍රීවරුන් ය .
අමාත්‍යධූරවලින් ඉවත් වන බව ප්‍රකාශ කර නිළ වාහන බාර නොදුන් අමාත්‍යවරුන් අතර පාර්ලිමේන්තු සංචිතයට අයත් වාහන කිහිපයක් ද තනතුරින් ඉවත් වන බව දැනුම් දුන් ශ්‍රීලනිප ජ්‍යෙෂ්ඨයකු භාවිතා කරමින් සිටිනා බව ද සඳහන් ය.
ආණ්ඩු පක්ෂ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් ඉදිරිපත් කළ ඉහත වාහන පිලිබඳ තොරතුරු ලබන සතියේදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසීංහ මහතාටත් කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාටත් ඉදිරිපත් කිරීමට සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා තීරණය කර සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here