ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් හය දෙනෙක් විශ්වාසභාන්ගයේදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහි ව ස්ථීර වශයෙන් ම ඡන්දය  ලබාදෙන බවට ප්‍රකාශ කර ඇත

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here