ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය අහිතකර කම්පනවල අවදානමට

0
766

තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය අහිතකර කම්පනවල අවදානමට ලක්‌වෙමින් පවතින බව
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පවසයි.

රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ මට්‌ටමක පැවතීම සහ බාහිර ආරක්‍ෂණ
අඩු මට්‌ටමක පැවතීම හේතුවෙන් මේ තත්ත්වය පවතින බවද එම අරමුදල පවසයි.

පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි මැනුඑලා ගොරෙති මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන්
යුත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දූත මණ්‌ඩලය නිකුත් කළ වාර්තාවක මේ බව
සඳහන් වන අතර වැඩිදුරටත් එහි මෙසේද සඳහන් වේ.

කාලගුණය ආශ්‍රිත කම්පන තත්ත්වයන් සහ ප්‍රතිසංස්‌කරණ ක්‍රියාවට නැංවීමේ
යම් ප්‍රමාදයන් හමුවේ වුවද, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ එකඟ වී ඇති
ආර්ථික ප්‍රතිසංස්‌කරණ වැඩසටහනෙහි කාර්ය සාධනය නියමිත ලෙස සිදුවෙමින්
පවතී. නව දේශීය ආදායම් පනත සහ උද්ධමනය ඉලක්‌ක කිරීම සඳහා වූ ශ්‍රී ලංකා
මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පෙරදැක්‌ම තීරණාත්මක ප්‍රතිසංස්‌කරණ වන අතර, ඒවා
සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉදිරි ප්‍රගතිය සඳහා ඉතා වැදගත් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here