අමුණුගම,ඉරාන්,දුමින්ද පාර්ලිමේන්තුවේ හදිසි සාකච්චාවක

0
721

ගොවීන් වෙනුවෙන් සහන සැලසීම සඳහා හදිසි විශේෂ සාකච්චාවක් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පවත්වා ඇතැයි වාර්තා වේ.

අමාත්‍යවරුන් වන සරත් අමුණුගම,ඉරාන් වික්‍රමරත්න,දුමින්ද දිසානායක යන මහත්වරුන් සහ අදාළ සියලු නිලධාරීන් එක්ව සිටි බව සඳහන්.

පොහොර සහනාධාරය,ගොවීන්ට අවශ්‍ය සහන සැලසීම පිලිබඳ විශේෂ තීරණ රැසක් ගෙන ඇති බව අනාවරණය වී තිබේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here