බැඳුම්කරයට එජාප මන්ත්‍රීවරු සම්බන්ධද?නැද්ද මේ සතියේ හෙළිවෙයි.

0
856

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු බැදුම්කර නිකුත් කිරිමේ සිද්ධියට එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු සම්බන්ධදැයි සොයා බැලිමට පත් කළ කමිටුවේ වාර්තාව මේ සතියේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත භාර දෙයි.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පත් කරනු ලැබු මේ කමිටුවේ සභාපතිත්වය දරනු ලැබුවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය තිලක් මාරපන මහතාය.

ප්‍රමුඛ බැංකුකරුවෙකු වන රංජිත් ප්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් ඉහත කමිටුවේ සෙසු සාමාජිකයෝ ලෙස කටයුතු කළහ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු බැදුම්කර නිකුත් කිරිමට අදාළ ක්‍රියාවලියේදි එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධදැයි සොයා බැලිම කමිටුව වෙත පැවරුනු කරණය වි තිබුනි.

කමිටුව පත් කළ විගස එහි කටයුතු ආරම්භ කළ අතර සති දෙකක් තුළ එහි වාර්තාව සැකසිමට පියවර ගැනුනි. කමිටුවේ සභාපති විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය තිලක් මාරපන මහතා විසින් අදාළ වාර්තාව ලබන සතියේදි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත බාරදිමට අපේක්ෂිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here