ඇමති නවීන් විපක්ෂයේ අසුන් ගනී

0
2394

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා අද පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමෙන් අනතුරුව ආණ්ඩු පක්ෂයේ තම අසුනේ අසුන්ගෙන ටික වෙලාවක් රැදී සිටීමෙන් පසුව එම අසුනෙන් නැගිට යනු දක්නට ලැබිණ .

ටික වෙලාවකට පසුව අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අසුන් ගන්නා කොටස වෙත දොරටුවකින් පිවිස පසුපෙළ අසුනක අසුන් ගනු දක්නට ලැබිණි.

විපක්‍ෂයේ අසුන්ගෙන සිටින එක්සත් ජාතික පක්ෂ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන්වන චමින්ද විජේසිරි,සංදිත් සමරසිංහ,අශෝක ප්‍රියන්ත,හේෂාන් විතානගේ යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සමග බොහෝ වේලාවක් කතා කරනු දක්නට ලැබිණ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here