භාණ්ඩ හුවමාරු කේන්ද්‍රයක් බවට රට පත් කළ යුතුයි

0
796

භාණ්ඩ හුවමාරු කේන්ද්‍රයක් බවට රට පත් කළ යුතුයි. ගෝලීය ආර්ථිකයෙන් අනෙක් රටවල් දියුණු වෙනවා නම් අපේ රටට ගැළපෙන පරිදි ආර්ථිකය වෙනස් කරගත යුතු යැයි ජාතික ප්‍රතිපත්තිය හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යය් නිරෝෂණ පෙරේරා මහතා පවසයි.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අද (11) පාර්ලිමේන්තුවේ දී මේ බව ප්‍රකාශ කළේ,අයවැය දෙවැනිවර කියවීමේ විවාදයේ දෙවැනි දින පැවැත්වෙන විවාදයට සහභාගීවෙමිනි.මේ රජය 1956 කොටු වූ  රජයක් නොවේ. අපි අනාගතය බලලා ඒ තුළින් ජනතාවට හොඳ රටක් නිර්මාණය කරන  රජයක් පවතින්නේ. ලෝකය 2030 වනවිට තිරසර සංවර්ධන ඉලක්කයක් වෙත ගමන්කරමින් සිටිනවා. දුරදිග බලා අයවැයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. පරිසරය සමාජය විනාශ කරගෙන සංවර්ධනය ඉදිරියට යන්න බෑ. සමබර අයවැයක් ඉදිරිපත් වි තිබෙනවා. අද වනවිට ප්‍රතිසංස්කරණ කරලා ආදායම් ලබන තත්ත්වයට ආයතන පත් කරනවා. රාජපක්ෂ රෙජීමය වටා ව්‍යාපාර පැලැන්තියක් නිර්මාණය කර ගත්තා. සමානාත්මතාවය යුතු රටක් නිර්මාණය කරන රටක් ගොඩනගනවා.

ලෝකය ගෝලීය ආර්ථිකයෙන් අනෙක් රටවල් දියුණු වෙනවා නම් අපේ රටට ගැළපෙන් පරිදි ආර්ථිකය වෙන්ස් කරගත යුතුයි. අපි ආදායම සෘජු බදුවලින් වැඩි කරලා ජනතාවගේ දුගී දුප්පත්කම වැඩි කරන්නට.  රටට ආදායම් එන පරිදි භාණ්ඩ හුවමාරු කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට රට පත් කළ යුතුයි යැයි ද රජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here