“නෙවෙස්කා ලේඩි” දිවයිනට – තෙල් බෙදා හැරීම පස්වරු 2න් පසු

0
945
ශ්‍රී ලංකාව වෙත ඉන්ධන රැගෙන එන නෙවෙස්කා ලේඩි නෞකාව මුතුරාජවෙල ‍වෙත පැමිණ ඇති අතර මේ වන විට එම නෞකාවේ ඉන්ධනවල ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කොට ඇතැයි ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් උපාලි මාරසිංහ මහතා පවසා ඇති බව වාර්තා වේ.
මෙම නෞකාවේ ඉන්ධනවල ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් වන වාර්තාව පෙරවරු 11.00ට පමණ ලැබීමට නියමිතව ඇති අතර ඉන් අනතුරුව මුතුරාජවෙල තෙල් බෝයාව මගින් පොම්ප කිරීම ආරම්භ කරන බවත් පෙන්වාදෙන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා පස්වරු 2.00පමණ වන විට තෙල් බෙදාහැරීමේ කටයුතු  ආරම්භ කළ හැකි බවත් පෙන්වා දෙයි.
එමෙන්ම මේ වන විටත් ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව වෙතින් දෛනිකව ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වන බවත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන තොග සංස්ථාව සතු බවත් පෙන්වාදෙන ලේකම්වරයා ඉන්ධන හිඟයක් ඇතැයි ජනතාව අනිසි බියකින් පසු වුවද අවශ්‍ය තරම් තෙල් තොග සංස්ථාව සතු බවත් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here