මංගලගේ මංගල අය-වැයෙන් පෞද්ගලික අංශයට විශ්‍රාම වැටුපක්

0
701

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට විශ්‍රාම වැටුපක් ලබාදීම සඳහා වන යෝජනාව මෙවර අය – වැය ලේඛනයටත් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

අය – වැය ලේඛනය සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය පසුගිය කාලය තුළ අදහස් ලබා ගැනීම සිදු කළ අතර එහිදී ඉදිරිපත් කර ඇති අදහස් හා යෝජනා අනුව මෙලෙස පෞද්ගලික අංශ සේවකයන්ට විශ්‍රාම වැටුපක් ලබාදීම පිළිබඳව ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමුව ඇති බව වාර්තා වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here