සයිටම් ඉවරයි ලාභ නොලබන ආයතනයක් ලෙස පවත්වාගෙන යන්න තීන්දු කරයි

0
1061

සයිටම් ආයතනයේ වෛද්‍ය පීඨය අහෝසි කිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කළ කමිටුව නිර්දේශ කොට තිබේ.
ඒ අනුව වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා සහ එම පවුල හිමිකාරීත්වය දරමින් කළමනාකරණය කරන ලාභ පදනම් කරගත් ආයතනය අහෝසි වන බව එම කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ විසඳුම් ඇතුළත් නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ඊයේ නිකුත් කරන ලද විසඳුම් ඇතුළත් නිවේදනයේ දැක්වෙන පරිදි මෙම පාර්ශවකරුවන් අතර ඇති කර ගන්නා ගිවිසුමක් මඟින් සයිටම් ආයතනයේ වත්මන්, වගකීම්, කාර්ය මණ්ඩලය සහ සිසුන් වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් වන අවම ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ස්ථාපිත කරන වෛද්‍ය උපාධි ප්‍රදානය කරන යෝජිත නව රාජ්‍ය නොවන සහ ලාභ නොලබන (වියදම ඉක්මන වන අතිරික්ත ආදායමක් ලැබෙන විට එය කොටස්කරුවන් අතර නොබෙදා ආයතනයේ සංවර්ධන කටයුතු හෝ පර්යේෂණ කටයුතු හෝ ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම සඳහා යොදවන) ආයතනයකට පැවැරිය යුතු වේ.
එම අදාළ ආයතන ස්ථාපිත කිරීම සඳහා රජය පාර්ශව කිහිපයක් සමඟ මූලික සාකච්ඡාවක් සිදු කර ඇති අතර ඊට කැමැත්තක් දක්වන පාර්ශවකරුවන්  සමඟ කඩිනමින් දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමටත් නිර්දේශ කර තිබේ.

අවශ්‍ය ඇතුළත් වීමේ සුදුසුකම් සපුරන මේ වන විට සයිටම් ආයතනය විසින් බඳවා ගෙන සිටින සියලුම සිසුන් තම ආයතනය විසින් පිළිගත යුතු බවටත් ස්ථාපිත වන නව ආයතනය තුළ එම සිසුන්ට වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අවස්ථාව හිමි වන බවටත් එම කමිටුව යෝජනා කර ඇත.
එම නිර්දේශවලට අනුව සයිටම් ආයතනයේ උපාධිය අවසන් කර තිබෙන සිසුන් මුහුණ දී තිබෙන ගැටලු ඒ සම්බන්ධයෙන් වන ශේෂ්ඨාධිකරණ නීති කෘත්‍යයේ තීන්දුව පදනම් කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ උපදේශනය මත විසඳීමට කටයුතු කළ යුතු අතර උපාධිය දැනටමත් අවසන් කර තිබෙන සිසුන්ට නිර්දේශ කරන රජයේ රෝහල්වල සායනික පුහුණුව සඳහා අවස්ථාව හිමිවනු ඇත.

මේ අතර උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා මේ වසරේ සැප්තැම්බර් 15දා නිකුත් කළ ලිපිය මඟින් වෛද්‍ය සිසුන් බඳවා ගැනීම අත්හිටුවා ඇති අතර එම අත්හිටුවීම දිගටම ක්‍රියාත්මක වන බවත් මින් පසු බඳවා ගැනීම් සිදුවිය යුතු වන්නේ යෝජිත නව ආයතනය සඳහා පමණක් බවත් කමිටුව නිර්දේශ කර තිබේ.
අඩු ආදායම් ලබන පවුල්වල සුදුසුකම් සපුරන සිසුන්ට මූල්‍ය සහයෝගය රජය විසින් ලබා දීමටද නිර්දේශ කර ඇත.
එමෙන්ම නව ආයතනයේ හිමිකාරීත්වය හෝ කළමනාකරණය සඳහා සයිටම් ආයතනයේ වර්තමාන කොටස්කරුවන් සම්බන්ධ නොවිය යුතු අතර මේ සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා සහ එම පවුල දක්වන සහයෝගය ඉතාමත්ම වැදගත් බවත් එම කමිටුව සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව නීතිපතිවරයා සහ අනෙකුත් අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් අතර පැවැති සාකච්ඡාවල නිගමනයන් මත ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් යොමු කළ කෙටුම්පතට අනුව වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් වන අවම ප්‍රමිතීන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ගැසට් කර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇති බවත් එම විසඳුම් ඇතුළත් නිවේදනයේ සඳහන් කර තිබේ.

එම කටයුතු ඊයේ (29දා) දින සිට අනිවාර්යයෙන් මාසයක් ඇතුළතදී අවසන් කළ යුතු බවටද එම කමිටුව නිර්දේශ කර ඇත.
වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් වන අවම ප්‍රමිතීන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මඟින් ගැසට් කිරීම සහ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම, යෝජිත ලාභ නොලබන ආයතනයට වත්කම්, වගකීම්, කාර්ය මණ්ඩලය හා සිසුන් පැවැරීම සඳහා සයිටම් තෝරාගත් පාර්ශ්වය හා ණය දෙන ආයතන ගිවිසුමකට පැමිණීම, උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ හා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ අධීක්ෂණය යටතේ නව ආයතනය පිහිටුවීම, සයිටම් ආයතනය අහෝසි කිරීම, සයිටම් ආයතනය සතු වත්කම්, වගකීම්, කාර්ය මණ්ඩලය සහ සිසුන් නව ආයතනයට පැවැරීම සහ වෛද්‍ය උපාධි ප්‍රදානය කරන නව ලාභ නොබලන ආයතනය ආරම්භ කිරීම යනාදිය අනුපිළිවෙළින් සිදු විය යුතු බව එම කමිටුවේ නිර්දේශ වේ.

ඉහත කී ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා ඉහළ මට්ටමේ නිලධාරීන්ගෙන් යුත් කමිටුවක් වහාම පත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර මෙම සමස්ත ක්‍රියාවලිය මේ වසරේ දෙසැම්බර් 31දා වන විට අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ කළ යුතු බව එම කමිටුව අවසාන වශයෙන් නිර්දේශ කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here