නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අතුරු වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවට

0
640
අද (30) පෙරවරු 10.30ට පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේදී මෙම විවාදය පැවැත්විමට නියමිත අතර එය තෙදිනක් පුරා පැවැත්වෙනු ඇති.
නව ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරිම සඳහා මහජන අදහස් විමසීමේ ක්‍රියාවලියක්  ආරම්භ කිරිමට රජය තීරණය කළේය.
2016 මාර්තු මස 09 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් මඟින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයක් පත් කළ අතර ඒ සඳහා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනාම ඇතුලත් කළේය.
මෙම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට  සහයවීම සඳහා සාමාජිකයින් 21 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මෙහෙයුම් කමිටුවක් ද පත් කරනු කෙරිණි.
පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් මස 05 වන දින පත් කරනු ලැබූ මෙම කමිටුවේ ප්‍රධානත්වය දරනු ලබන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසිනි.
මෙම මෙහෙයුම් කමිටුවට සහයෝගය ලබාදීම සඳහා අනු කමිටු 06ක් පත් කෙරුණු අතර  ඔවුන්  ක්ෂේත්‍ර 06ක් යටතේ කරණු අධ්‍යයනය කරනු ලැබිණි.
මූලික අයිතිවාසිකම්, අධිකරණ, නීතිස හා සාමය, රාජ්‍ය මූල්‍ය, රාජ්‍ය සේවය සහ මධ්‍යම පර්යන්ත සබඳතා මෙම කරුණු 06 වේ.
මෙම කමිටු 06 මඟින් සකස් කළ වාර්තා 06 සහ මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුව මඟින් සකස් කළ වාර්තාව අතුරු වාර්තාවක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අතර එම අතුරුවාර්තාව අද දිනයේ මෙලෙස විවාදයට ගැනීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here