ආණ්ඩුවෙන් යනවා කිව්ව ඩුලිප් ඇමැති ධුරයෙන් යවයි

0
1092

තැපැල් සේවා නියොජ්‍ය අමාත්‍ය ඩුලිප් වීජේසේකර ධුරයෙන් ඉවත් කර ඇත.

දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසන පරිදි වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම ඉවත් කිරීම කර ඇත.

ඩුලිප් විජේසේකර මහතා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්දානයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වූ අතර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකයෙකි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර අත්සන් තබා ඇති හවුල් ආණ්ඩු ගිවිසුම් කාලය අවසන් වූ සැණින් තමන් නියෝජ්‍ය ඇමැති ධුරයෙන් හා ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා අස්වන බව ඔහු මීට පෙර පවසා තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here