බැඳුම්කර කොමිසමෙන් අගමැතිට ප්‍රශ්න මාලාවක්

0
1035

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් තහවුරු කර ගත යුතු යම් යම් කරුණු කොමිසම හමුවේ අනාවරණය වී ඇති බැවින් ඒවා තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මේ වන විටත් ඔහු වෙත ප්‍රශ්න හැටියට යවමින් එයට පිළිතුරු දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් සමඟ ලබා ගැනීමට පියවර ගෙන ඇති බවද ඊයේ (17දා) බැඳුම්කර කොමිසමේ ප්‍රසිද්ධ සාක්කි අවසන් කරමින් නිකුත් කළ නිවේදනයකින් කොමිසම කියා සිටියේය.

තවදුරටත් නිශ්චය කොට ගත යුතු කරුණු ඉතිරිව ඇති බැවින් තවත් ඒ වගේම වූ ප්‍රශ්න මාලාවක් අගමැතිවරයාට ඉදිරිපත් කර දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් සමඟ ඊට පිළිතුරු ලබා ගැනීමට කොමිසම තීරණය කොට ඇති බව ද එම නිවේදනයේ දක්වා ඇත.
අවශ්‍ය වුවහොත් ලබා ගැනීමට නියමිතව ඇති අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සාක්කිය හැර අනෙකුත් සාක්කි සියල්ල කැඳවා අවසන් බවත් ඒ අනුව දැනට සාක්කි ගැන කටයුතු අවසන් කරන බවත් විමර්ශන කොමිසම නිවේදනය කළේය.

කොමිසමේ කොමසාරිස් මඬුල්ල එම සාක්කිය අවශ්‍ය යැයි තීරණය කරනු ලැබුවහොත් ඒ සඳහා කොමිසමේ සාක්කි විභාගය යළි පැවැත්වෙන බව ද එකී නිවේදනයේ සඳහන් වේ.
ඉනුදු කොමිසමට අවශ්‍ය කරුණු තහවුරු කරගත නොහැකි වේ යැයි කොමිසම නිගමනය කළහොත් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කොමිසම හමුවේ පෙනී සිට සාක්කි ලබා දීම සඳහා කැඳවීමට කොමිසම පියවර ගන්නා බව ද එම නිවේදනය වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

එවැනි සාක්කි කැඳවීමක් සිදුකරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව කොමිසම් කාර්යාලයේ දැන්වීමක් මඟින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරනු ලබන බව ද නිවේදනය මඟින් ප්‍රකාශ කොට ඇත.
මෙදිනෙන් කොමිසමේ සාක්කි විභාගය එලෙස අවසන් කළ ද තම ලිඛිත දේශනය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කොමිසම හමුවේ කරුණු දැක්වූ සෑම පාර්ශවයකම නීතිඥවරුන්ට මේ මස 25 වැනි දින දක්වා කල් ලබා දෙන බව ද එමඟින් දන්වා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here