හරීන්ට හෙට පාර්ලිමේන්තුව විශේෂ දවසක්.

0
1086

හෙට පස්වරු 1.00ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වේ.

විදුලි සංදේශ සහ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් ඉලෙක්ට්‍රොනික ගණුදෙනු (සංශෝධන)පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා වත්මන් රජයේ කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරයකට පත්වීමෙන් පසුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන පළමු පනත් කෙටුම්පතද මෙය වනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here