අය-වැය විසර්ජන පනත අද පාර්ලිමේන්තුවට

0
570

2018 අය – වැය ප්‍රථම වර කියැවීමේ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද (9දා) මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් පසුගියදා අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව 2018 මුදල් වර්ෂය සඳහා අපේක්ෂිත රාජ්‍ය වියදම රුපියල් බිලියන 3,982කි. එම වසරේ සියලු ප්‍රදානයන් සහිතව රාජ්‍ය ආදායම රුපියල් බිලියන 2,175ක් ලෙස ගණන් බලා තිබේ. මේ අනුව රජයේ සමස්ත ආදායම ඉක්ම වූ රජයේ වියදම රුපියල් බිලියන 1,807කි. විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත දෙවැනි වර කියැවීමේ අය – වැය වාර්තාව නොවැම්බර් මස 9 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

ශක්තිමත් ආර්ථිකයක්, පොහොසත් රටක් බිහි කර ජනතාවට වඩා හොඳ ජීවන තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ජනතා අපේක්ෂා අනුව හැඩගැස්වීමට අවශ්‍ය යෝජනා මෙම අය – වැය යෝජනා අවස්ථාවේදී මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් අනාවරණය කරනු ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.
අය – වැයට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මහජන අදහස් හා යෝජනා ඔක්තෝබර් මස 18 වැනිදා දක්වා භාර ගන්නා බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here