රටේ සෞභාග්‍යය උදා කිරී‍මේ අනාගත දැක්ම පාර්ලිමේන්තුව සතුයි

0
776

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කර රට තුළ සමෘද්ධිය ‍සෞභාග්‍යය උදා කිරී‍මේ අනාගත දැක්ම පාර්ලි‍මේන්තුව සතු විය යුතු බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලි‍මේන්තු‍වේ දී ඊ‍යේ (03) ප්‍රකාශ ක‍ළේය.

වසර 60ක් රට පාලනය කළ ‍දේශපාලන පක්ෂ ‍මෙරට සමෘද්ධිය ‍සෞභාග්‍ය උදා කිරී‍‍ම‍ට සමත්ව ‍නොමැති බවත් ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරී‍මේ කාලය එ‍ළෙඹ ඇති බවත් අගමැතිවරයා අවධාරණය ක‍ළේය.

අවුරුදු 116ක පාර්ලි‍මේන්තු ක්‍රමයක් අත්විඳ ඇති ශ්‍රී ලංකා ‍දේශපාලන ඉතිහාස‍යේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ‍වෙනු‍වෙන් ඉමහත් ‍සේවයක් කළ ජනතා නායකයන් සිහිපත් කළ අගමැතිවරයා ඩී. එස්. ‍සේනානායක, පළමු කතානායක ෆ්‍රැන්සිස් ‍මොලමු‍රේ, එස්. ඩබ්ලිව්. බණ්ඩාරනායක,‍ ජෝන් ‍කොතලාවල, යූ. ජී. ‍පොන්නම්බලම්, එන්. එම්. ‍පෙ‍රේරා හා ‍‍පිලිප් ගුණවර්ධන යන ජනතා නායකයන්ට ස්තූතිය පළ කිරීමට ද අමතක ‍නොක‍ළේය. 1972 සහ 1978 ව්‍යවස්ථා ‍දෙකක් 87 සිදු කළ 13 වැනි සං‍ශෝධනයත් ‍මෙරට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සන්ධිස්ථාන බව සිහිපත් කළ අගමැතිවරයා 2015 බලයට පත් වූ වත්මන් රජය 19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තව තවත් ශක්තිමත් කළ බවත් ‍පෙන්වා දුන්නේය.

1977 විවෘත ආර්ථිකය රටට හඳුන්වා දීමටත් ඒ තුළින් බලා‍පො‍රොත්තු වූ ප්‍රතිඵල ‍නොලැබුණු බවත් ‍පෙන්වා දුන් අගමැතිවරයා දකු‍ණේ ඇති වූ කැරළි ‍කෝළහල, භීෂණය ‍හා රට මුහුණ දුන් යුද්ධය හේතු‍වෙන් පක්ෂ හා කණ්ඩායම්වලට ර‍ටේ සමෘද්ධිය ‍සෞභාග්‍යය ඇති කිරීමට බාධා පැමිණි බව ද ජනවාර්ගික ගැටලුවට ‍දේශපාලන විසඳුමක් ලබාදීමට 70 වැනි වසර සමරන ‍මේ ‍මො‍හො‍තේ ක්‍රියා කළ යුතු බව ද පැවැසූ‍වේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here