වසර දෙකකට පසුව කැබිනට් ගිය නියෝජ්‍ය ඇමති.

0
1069

දැන් පැවැත්වෙන අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම සඳහා විදුලිබල සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මහතා එක්ව සිටියි.

 ඒ විදුලිබල සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විදේශ ගතවීම හේතුවෙන්.
දින 100 රජයේ විදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයේ කටයුතු කරන අවස්ථාවේ අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා වැඩි වාර ගණනක් විදේශ සංචාරයන්ගේ නිරත වීම නිසා වැඩබලන අමාත්‍යවරයා ලෙස වැඩිම වාර ප්‍රමාණයක් කැබිනට් මණ්ඩලයට සහභාගී වූ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා බවට අජිත් පී පෙරේරා මහතා පත්විය.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here