අද විශේෂ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමක්

0
1002

අද (26)  විශේෂ පාර්ලිමේන්තු සභා වාරයක් කැඳවා ඇති අතර පස්වරු 1.00ට කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතය.

පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ සංස්ථාපනය විය යුතු පනත් 03ක්  අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා විසින් අදාළ පනත් 03 පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

ඒ අනුව මහා නගර ආඥා පනත, නගර සභා ආඥා පනත සහ ප්‍රාදේශීය සභා ආඥා පනත අද දිනයේදී විවාදයට ගැනෙනු ඇත.

මෙම පනත් 03 සම්මත කරගැනීම සඳහා ඔක්තෝබර් 09 වන දින යළි පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

අදාළ පනත් සම්මත වීමෙන් අනතුරුව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here